WIE REGELT MIJN ZORG?

Hoe regel je dat nou allemaal? Dat je begeleiding kunt ontvangen? 

Geen zorgen, wij helpen je daarbij.
Hieronder kun je wel wat meer lezen over hoe het in zijn werk gaat. 


INDICATIE

Om zorg te ontvangen, heb je een indicatie of beschikking nodig. Waar je zo'n indicatie of beschikking moet aanvragen ligt aan de wet waar de zorg, die jij nodig hebt, onder valt. De mogelijkheden die er zijn, zijn: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).
Bij ZorgTendens kun je terecht met verschillende indicaties vanuit Jeugdwet, Wmo en Wlz.

ZORG IN NATURA OF PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Als blijkt dat je onder de Jeugdwet of Wmo valt, betekent dit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van jouw zorg; val je onder de Wlz dan is het Zorgkantoor verantwoordelijk. In dit laatste geval krijg je een zogenoemde CIZ-indicatie.
Als je weet onder welke wet jouw zorg valt, kun je kiezen uit twee financieringsvormen: Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden budget (PGB).
Bij Zorg in Natura krijg je de zorg die je nodig hebt via een zorginstelling die een contract heeft met de gemeente of een Zorgkantoor. Bij een Persoonsgebonden budget mag jij zelf een zorginstelling kiezen en ontvang jij een geldbedrag waarmee jij daar jouw zorg kunt inkopen.

Stichting ZorgTendens werkt zowel op basis van Zorg in Natura als PGB.

EIGEN BIJDRAGE

Voor de zorg die je ontvangt, moet je vaak een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK handelt in opdracht van de overheid en de beslissingen die het CAK neemt, staan dan ook los van Stichting ZorgTendens.


WACHTTIJDEN

Momenteel kent ZorgTendens geen wachttijden voor persoonlijke ondersteuning, jeugdhulp en gezinsondersteuning en huishoudelijke hulp. Voor de wachttijden van onze kamertrainingshuizen verzoeken wij om contact te leggen met Lindsay Wittendorp of Marieke de Weerd.