MISSIE EN VISIE 

Stichting ZorgTendens biedt individuele begeleiding en opvang aan cliënten met psychische en/of psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking (veelal comorbiditeit) en coördineert hun zorgproces om daarmee hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Stichting ZorgTendens tracht dit te bereiken door het inzetten van gekwalificeerde beroepsoefenaars die handelen volgens het sociale competentiemodel, ook wel taakvaardigheidsmodel genoemd. Belangrijk hierbij zijn de kernwaarden die als een rode draad door de organisatie lopen en waarnaar zal worden gehandeld. Er wordt zowel richting cliënt als richting ouders, verzorgers en professionals op een zo transparant mogelijke wijze en via open en eerlijke communicatie, oprechte betrokkenheid getoond, waarbij cliënten de tijd en ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen.


Naast het bieden van kwalitatief goede zorg steekt ZorgTendens veel tijd en aandacht in het creëren en bieden van meerdere arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door welke reden dan ook. Naast een zorgorganisatie is ZorgTendens dan ook een sociale onderneming die meerdere medewerkers vanuit de PSO-doelgroep in dienst heeft. 


KERNWAARDEN

Stichting ZorgTendens stáát ergens voor en hecht veel waarde aan de volgende kernwaarden:

  • AANDACHT EN BETROKKENHEID voor en bij cliënten; door goed te luisteren naar de cliënt, ouders en/of verzorgers en met een uitstekend empathisch vermogen, zullen we als team trachten naar een door de cliënt gewenste situatie toe te werken; 

  • TRANSPARANT, EERLIJK EN OPRECHT -> door transparant, eerlijk en oprecht in haar totale zorgverlening te zijn, probeert Stichting ZorgTendens vooral een open cultuur neer te zetten waarin cliënten zich comfortabel en veilig voelen. Alles mag gevraagd en gezegd worden, niets hoeft onbesproken te blijven zolang dit op een respectvolle manier gebeurt. Bij Stichting ZorgTendens telt de mening van IEDEREEN.

  • COMMUNICATIE wordt vaak onderschat; communicatie is niet alleen praten, maar ook zeker goed observeren en luisteren. Door binnen de organisatie en op alle niveaus op een goede, open en gelijkwaardige manier met elkaar te communiceren, door te letten op non-verbale uitdrukkingen, maar vooral ook te luisteren naar waar de cliënt tegenaan loopt in zijn ontwikkeling, kan er gericht en effectief gewerkt worden aan de beoogde leerdoelen.

  • FLEXIBILITEIT vinden wij bij Stichting ZorgTendens erg belangrijk. Snel schakelen en inspelen op (plotseling) veranderende situaties in combinatie met een platte organisatie waarbinnen de lijnen kort zijn, maken het mogelijk dat wij daadkrachtig en doelgericht kunnen werken. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag bereikbaar voor dat wat niet kan wachten tot de volgende dag. Hiermee hopen we niet alleen onze cliënten, maar ook hun ouders en/of verzorgers een gevoel van betrokkenheid en veiligheid te geven en daarmee tevens een basis voor vertrouwen.

  • TIJD EN RUIMTE VOOR GROEI -> Bij Stichting ZorgTendens krijgt elke cliënt de tijd en ruimte om aan zichzelf te werken en zich te ontwikkelen in het tempo dat hij of zij graag wil en wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Uiteraard heeft persoonlijke ontwikkeling met veel meer factoren te maken dan alleen tijd en ruimte, maar helaas is het voor Stichting ZorgTendens niet altijd mogelijk op elke factor invloed uit te oefenen. Dat wat wel binnen ons vermogen ligt, zullen wij meenemen in het leer- en werkproces van de cliënt naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
    Wij hebben een lange adem en gunnen cliënten meerdere kansen zich te ontwikkelen tot de persoon die zij graag willen worden.