KWALITEIT IN ZORGVERLENING 

HKZ-CERTIFICERING

Stichting ZorgTendens doet er alles aan om goede en passende zorg van hoge kwaliteit te leveren.
Sinds mei 2017 beschikken wij over het kwaliteitskeurmerk 
de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) voor Kleine Organisaties.
Door onze groei waren wij in 2023 genoodzaakt tot het uitbreiden van norm HKZ. Sinds maart 2023 beschikken wij hierom over HKZ Zorg & Welzijn. 

 


PSO TREDE 3-CERTIFICERING

PSO staat voor: Prestatieladder Socialer Ondernemen. Met trots mogen wij zeggen dat ZorgTendens per 01-03-2023 gecertificeerd is met het PSO-keurmerk Trede 3! Met deze certificering laten wij zien dat wij structureel werk maken van socialer ondernemen en nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hiertoe. 


PRIVACY 

Stichting ZorgTendens zal tijdens het zorgproces zowel jou als ook jouw ouders zoveel mogelijk betrekken bij de hulp die geboden wordt. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zullen wij zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. Zonder jouw (schriftelijke) toestemming zullen wij nooit informatie over jou verstrekken aan derden tenzij de wet ons dit verplicht.

Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring:

PRIVACYVERKLARING.pdf

 


CLIËNTENRAAD

Als je bij Stichting ZorgTendens woont, kun je deelnemen aan de cliëntenraad. Dit is een groep cliënten die samen de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten binnen Stichting ZorgTendens behartigt. De cliëntenraad kan ons helpen met tips en verbetervoorstellen om onze begeleiding en ondersteuning nog beter te maken. 

De leden van de cliëntenraad vergaderen een aantal keren per jaar. 


KLACHTENCOMMISSIE

Stichting ZorgTendens zal jou als cliënt altijd proberen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat je het niet eens bent met een medewerker, omdat je vindt dat je niet eerlijk behandeld bent of omdat je het niet eens bent met een bepaalde beslissing. In dat geval, verwachten we dat je in eerste instantie jouw beklag doet bij de desbetreffende medewerker om te proberen er samen uit te komen. Als dat niet helpt dan bij de bestuurders.

Vind je dat de klacht hierna toch niet goed genoeg is afgehandeld, dan is er een externe, onafhankelijke klachtencommissie. Stichting ZorgTendens is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De klacht kan bij hen ingediend worden waarna zij de klacht in behandeling nemen. 

Klachtenportaal Zorg biedt een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris en erkende geschilleninstantie erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).