ONS ZORGAANBOD

  • AMBULANTE ONDERSTEUNING (WMO)
  • KAMERTRAINING  
  • JEUGDHULPVERLENING
  • GEZINS- EN OPVOEDONDERSTEUNING
  • ONDERSTEUNING AAN TIENEROUDERS
  • HUISHOUDELIJKE HULP
  • SOCIALE WERKPLEKKEN

1. Ambulante ondersteuning 

Ervaar je moeilijkheden in jouw dagelijkse leven?
Wij bieden persoonlijke, warme begeleiding en ondersteuning in jouw dagelijkse leven, daar waar dat nodig is. We kijken graag samen naar jouw behoeften, zodat we jou de juiste ondersteuning op maat kunnen bieden. Je kunt hierbij denken aan: het aanbrengen van structuur, werken aan sociale relaties, ondersteuning bij huishoudelijke taken als het gaat om zelfstandig wonen en meer. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van vragen waarmee wij kunnen helpen. Ieder mens is uniek en zo kan het heel goed zijn dat jouw vraag er niet tussen staat. 


2. Kamertraining voor jongvolwassenen

Bij een kamertrainingshuis woon je zelfstandig in een eigen kamer en samen met drie of vier andere cliënten in één woonhuis. Er is een gezamenlijke woonkamer, keuken, badkamer en toilet. De ambulante begeleiding komt doordeweeks op afspraak bij je langs om je te helpen bij de dingen waar jij moeite mee hebt. 

Kosten

Binnen het woonhuis huur je je eigen (slaap)kamer. De kale huurprijs wordt aangevuld met een eigen bijdrage voor het gebruik van gas, elektriciteit, water, gemeentelijke belastingen, televisie en internet. 

Hoe lang duurt het?

Wij streven ernaar om jou tussen één tot twee jaar te begeleiden naar een zelfstandige woning. We kunnen je dan nog wel ambulante begeleiding blijven bieden als je dit graag wilt en dit goed voor je zal zijn.
Woon je begeleid bij ons op basis van een Wlz-indicatie dan zit er geen einddatum aan de zorg. 

Waar?

Onze trainingshuizen staan in verschillende wijken van Deventer (Overijssel).

3. Jeugdhulp

ZorgTendens biedt Specialistische Hulpverlening aan kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. 
Dit kan gaan om het leren omgaan met ervaren gedragsproblemen of lastigheden, het beter leren begrijpen van een diagnose, zoals autisme (ASS), AD(H)D, ODD of hechtingsproblematiek of het ondersteunen en bijdragen van een fijne communicatie thuis. 


4. Gezins- en opvoedondersteuning

Om uiteenlopende redenen kan het thuis wel eens niet lekker lopen. Voor de één duurt dit maar kort en komt deze er zelf weer uit; voor de ander kan het een structureel iets worden en dat breekt je op een gegeven moment op. Of dat nu komt door je eigen rugzak, je (v)echtscheiding of doordat je kind gedragsproblemen, autisme, hechtingsproblematiek of andere psychosociale moeilijkheden heeft: je kunt hulp gebruiken binnen je gezin. Bij ons kun je terecht voor ondersteuning op maat en naar behoefte bij vragen over opgroeien, de ontwikkeling en de opvoeding van je kind(eren).
We denken graag met je mee!
Opvoedondersteuning is oplossingsgericht, positief, laagdrempelig en deskundig. 


5. Ondersteuning aan jonge (tiener)ouders

Je wordt of bent ouder van een kindje, bent nog tiener of rond de 20 jaar oud en moet de verantwoordelijkheid (gaan) dragen voor één of meerdere kinderen. Dat kan heftig zijn! Het krijgen en hebben van een kindje vraagt veel van een ouder en je weet simpelweg nog niet meteen alles. ZorgTendens kan je helpen je eigen weg te vinden in het ouderschap. 


6. Huishoudelijke hulp

ZorgTendens biedt ook hulp bij het schoonmaken van uw woning. Dit doen we zowel bij particulieren als bij mensen met een Wmo-beschikking.


7. Sociale werkplekken

ZorgTendens biedt meerdere arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals hulpen in de huishouding en medewerkers voor tuinwerkzaamheden en allerhande klusjes. Onze Interne Jobcoach ondersteunt hun bij de organisatie van hun werkzaamheden, voert voortgangsgesprekken met hen en is hun vaste aanspreekpunt. Er is rust, ruimte en tijd voor ze om hun werk te kunnen uitvoeren en er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met hun persoonlijke rugzak en mogelijkheden.
Daarnaast is vanuit ZorgTendens de sociale werkplek Ynut ontstaan. Het is een drukkerij voor op textiel en merchandise waarbinnen werkplekken zijn gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Klik hier om naar de website van Ynut te gaan. 

Met trots mogen wij zeggen dat ZorgTendens per 01-03-2023 gecertificeerd is met het PSO-keurmerk Trede 3! Met deze certificering laten wij zien dat wij structureel werk maken van socialer ondernemen en nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hiertoe. 


Bekijk hier ons promotiefilmpje over sociaal ondernemen! 


Neem gerust contact met ons op. Dan kunnen we samen bekijken wat wij kunnen betekenen in jouw situatie.


LEERDOELEN

Samen met jou maken we je eigen persoonlijke begeleidingsplan. Hierin staan jouw leerdoelen nauwkeurig uitgeschreven, ook wat er precies nodig is om deze te kunnen bereiken. Jijzelf, de (ambulant) begeleider en gedragswetenschapper stellen dit plan samen op. Je mag ook bijvoorbeeld je ouders, verzorgers of andere betrokkenen vragen hierbij mee te denken. 

ZORG OP MAAT

Onze cliënten krijgen van ons de begeleiding die zíj nodig hebben, dit is voor iedere cliënt weer op een andere manier. 
We houden rekening met jouw wensen en behoeften, maar ook met je mogelijkheden. 
Iedereen steekt anders in elkaar en heeft te maken met verschillende problemen, daarom is individuele benadering van groot belang. 

In een trainingshuis doen wij ons best om jou een veilig ''thuisgevoel'' te geven, maar ook als je zelfstandig woont proberen we je hierbij te helpen. Samen met jou werken we eraan dat jij de regie krijgt en behoudt over jouw eigen leven!

Binnen ZorgTendens benaderen we iedereen met oprechte persoonlijke aandacht, respect en gelijkwaardigheid. 
Onze (ambulant) begeleiders staan niet boven jou, maar naast jou. Samen met jou bewandelen we de weg naar zelfstandigheid.